GEODÉZIE LOMŮ A PÍSKOVEN

Zaměření, vyhotovení a údržba důlně měřické dokumentace
Zaměření hloubek při těžbě z vody, určení výměr a objemů těžby

Fotografie