GEODÉZIE VODNÍCH TOKŮ A NÁDRŽÍ

Zaměření a dokumentace vodních ploch a toků včetně hloubek

Fotografie