VYTYČOVÁNÍ HRANIC POZEMKŮ

Vytyčení vlastnické hranice pozemku
Vytyčení hranic pozemků po pozemkových úpravách

Fotografie