GEOMETRICKÉ PLÁNY

Rozdělení pozemku
Zaměření stavby ke kolaudaci
Průběh hranice určené soudem
Průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
Vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
Určení hranic pozemků při pozemkových úpravách

Fotografie