VYTYČOVÁNÍ A KONTROLNÍ MĚŘENÍ STAVEB

Výkon funkce odpovědného geodeta
Vytyčování rodinných domů, velkých staveb i inženýrských sítí

Fotografie