ZÁKLADNÍ MAPY ZÁVODŮ A AREÁLŮ

Zaměření a vyhotovení základních map velkého měřítka průmyslových zemědělských a jiných areálů včetně doplnění oborové tématické náplně

Fotografie