POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Veškeré zeměměřické činnosti při pozemkových úpravách
Projektování pozemkových úprav
Vyhotovení digitální katastrální mapy podle schváleného návrhu pozemkových úprav

Fotografie